ผ้าขนหนูคืออะไร

“ผ้าขนหนูคืออะไร”
ผ้าขนหนูเป็นสิ่งทอ ที่มีหน้าที่หลักคือ ซับบริเวณที่เปียกให้แห้งลง

ประโยชน์ของผ้าขนหนู

ซึ่งจัดเป็นของใช้ประจำตัว ที่ต้องมีกันอยู่แทบทุกคน และทุกบ้าน ประโยชน์ของผ้าขนหนูมีมาก ขึ้นอยู่กับประเภทและการนำไปใช้งาน เช่น

 • ผ้าขนหนูที่ใช้ในห้องน้ำ (ใช้เช็ดตัว เช็ดหน้า เช็ดผม)
 • ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดเท้า (พรม)
 • ผ้าขนหนูสำหรับใช้ในครัว (ไว้จับของร้อน ไว้เช็ดมือ)
 • ผ้าขนหนูสำหรับเด็ก (ผ้าเช็ดน้ำลาย)
 • ผ้าขนหนูที่ใช้สำหรับห่มนอน ฯลฯ


คุณสมบัติของผ้าขนหนู

 1. ให้ผิวสัมผัสที่ดี
 2. ซับน้ำได้ดี
 3. ขนหลุดล่วงน้อย
 4. คงทนต่อการใช้งาน
     - คงทนต่อสี (Color Fastness)
     - คงทนต่อการซัก (Washing Fastness)
     - คงทนต่อแสง (Light Fastness)
     - คงทนต่อเหงื่อ (Perspiration Fastness)
     - ทนต่อการหลุดลุ่ยของขน (Pile Retention)
 5. หลังการซัก ต้องไม่กระด้าง

“เส้นด้าย” เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตผ้าขนหนู
ประเภทของเส้นใยที่นำมาผลิตเป็นเส้นด้าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fiber)
     - Cotton
     - Linen เป็นต้น

2. เส้นใยประดิษฐ์ (Man-Made Fiber)
     - เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (Se-mi synthetic Fiber)
       ได้แก่ Rayon, Bamboo Rayon, Bamboo Charcoal ฯลฯ
     - ส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber)
       ได้แก่ Polyester, Spandex เป็นต้น