ความรู้เกี่ยวกับผ้าขนหนู

ความรู้เกี่ยวกับผ้าขนหนู

“ผ้าขนหนูคืออะไร” ผ้าขนหนูเป็นสิ่งทอ ที่มีหน้าที่หลักในการซับบริเวณที่เปียกให้แห้งลง รวมถึงการเอาไว้ห่มปูนอน ใช้จับของร้อนและยังมีประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย ผ้าขนหนูผลิตมาจากฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีวัสดุอื่นๆ ผสมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งาน
ความรู้เกี่ยวกับผ้าขนหนู

ความรู้เกี่ยวกับผ้าขนหนู

“ผ้าขนหนูคืออะไร” ผ้าขนหนูเป็นสิ่งทอ ที่มีหน้าที่หลักในการซับบริเวณที่เปียกให้แห้งลง รวมถึงการเอาไว้ห่มปูนอน ใช้จับของร้อนและยังมีประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย ผ้าขนหนูผลิตมาจากฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีวัสดุอื่นๆ ผสมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งาน