ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเป็นผู้ผลิตผ้าขนหนูซึ่งมี Production Facility ครอบคลุมกระบวนการ ทอ ย้อม พิมพ์ ตัด ปัก รวมถึงงานตัดเย็บ ต่อมาได้เพิ่มความ หลากหลายของสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอที่เสริมกัน (Synergetic Products) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดเด่นให้กับตัวสินค้า ซึ่งได้แก่ เสื้อคลุมอาบน้ำ พรมเช็ดเท้า รองเท้าใส่ในบ้าน และสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ (guide)